Celltyper till grund för schizofreni har identifierats

Forskare på Karolinska institutet och University of North Carolina har identifierat de celltyper som ligger till grund för schizofreni, i en studie som publicerats...

Ny strategi för att bota kronisk hepatit B-infektion

Forskare från Karolinska institutet och Hannover Medical School har publicerat två studier som ger insikter om hur immunsystemet svarar och hjälper till att eliminera...

Appen som ger äldre en självständig vardag

Kalender, karta och kontakter – med bara några få knapptyck. Fyra datastudenter från Högskolan Kristianstad har nu utvecklat allt-i-ett-appen EldHelp, som ska stödja och...

Så ska ESS bli ledande i forskningsvärlden – regeringen lanserar ny...

– De stora samhällsutmaningarna kräver avancerad forskning inom material- och livsvetenskaper. ESS och MAX IV i Lund är två världsunika forskningsinfrastrukturer, men för att...

Dags att införa allmän screening för tarmcancer i Sverige!

Starta införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 under nästa år. Den uppmaningen riktar Regionala...

Svårt sjuka ska få bättre vård genom nytt kompetenscentrum

Tarmsvikt är ett mycket allvarligt och vårdkrävande tillstånd. Redan nu behandlas några av Nordens värst drabbade patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I höst blir förutsättningarna...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mobila team som ger vård i hemmet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mobila öppenvårdsteam som gör hembesök hos äldre med stora vårdbehov. Målet med satsningen är att ge sköra äldre en säkrare...

Socioekonomiska skillnader i prehospital strokevård

De akuta insatserna vid stroke, innan man nått sjukhuset, ser olika ut beroende på patienternas socioekonomiska status, visar ny forskning. För patientgrupper med kortare...

Tandlossningssjukdomar behöver definieras bättre

Definitionen av vad som är friskt och vad som är sjukt måste bli tydligare och parodontal behandling behöver individanpassas i större utsträckning. Dessa slutsatser...

Patientsäkerheten hotas om inte medicinsk forskning prioriteras

Den kliniska medicinska forskningen är en grundbult i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård. Genom forskning och utveckling kan patienter dra nytta av...