Protonstrålning av cancersjuka barn fokus för nordiskt symposium i Uppsala

Sedan Skandionkliniken i Uppsala startade 2015 har 89 barn behandlats med protonstrålning, framförallt barn med hjärntumör. I fjol fick nästan hälften av alla barn...

Ny metod för att diagnosticera Alzheimers

Att ställa diagnos på Alzheimers sjukdom kan vara svårt, eftersom flera andra tillstånd kan ge samma symtom. Men nu finns en ny metod som...

Nya fynd kring muskelsjukdomen Laing’s sjukdom

– Nu vet vi att nivåerna av enzymets aktivitet är en viktig faktor för hur snabb sjukdomen är. Detta kan innebära att sjukdomen skulle...

Muskelavslappnande läkemedel vid anestesi ökar risken för lungkomplikationer

Neuromuskulärt blockerande läkemedel som används vid anestesi ökar risken för lungkomplikationer efter anestesi och kirurgi. Det visar den europeiska multicenterstudien POPULAR av bland andra...

Vissa blir allvarligt sjuka medan andra bär på samma bakterie utan att veta om det. Örebroforskare vill ta reda på varför och de behöver...

Bröstradiolog Olof Jarman kommenterar salvan mot Bröstcancer!

Kvinnor med mammografiskt täta bröst har en viss ökad risk att utveckla bröstcancer. Brösten har grovt sett tre olika typer av vävnader; körtelvävnad, bindväv och...

Ny metod prövas mot bröstcancer: Salva

Det låter för bra för att var sant. Och kanske är det så, men mycket talar faktiskt för att en medicinsk salva som smörjs...

Upptäckt av nya nervceller i innerörat kan leda till nya behandlingar...

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat fyra typer av nervceller i det perifera hörselsystemet, varav tre helt nya. Kartläggningen av dessa kan nu leda...

Nya rön om kroniskt smärtsyndrom i munnen

Nu klarnar bilden något kring den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, som i huvudsak drabbar kvinnor i medelåldern och uppåt. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin tas...

Kartläggning av bakteriegifter ger hopp om nya infektionsmediciner

Bakterien Pseudomonas aeruginosa kan orsaka allvarliga och svårbehandlade infektioner hos människor. Vid infektionen aktiveras giftiga ämnen från bakterien av ett vanligt protein i våra celler. Nu...