Bolaget som kan ge tidig diagnos av hjärtsjukdomar

Hippogriff, en exakt, icke-invasiv och billig teknik för screening och tidig diagnos av hjärtsjukdomar. http://hippogriff.se/

Ökad kvalitet med hjälp av rörlighetssensor

Magnea  som utvecklar avancerad rörelsedetektion inom sjukvård och äldreomsorg. http://magnea.com/

MinMVC – Nytt sätt att kommunicera, enkelt. 

MinMVC är en säker meddelandetjänst som förenklar kommunikationen inom mödravården. Det perfekta redskapet mellan dig och din barnmorska. http://minmvc.se/

Bolaget som ändrar din livsstil samt tacklar kroniska sjukdomar

Sidekick Health som hjälper leverantörer och arbetsgivare att leverera livsstilsförändringar so främjar hälsan och tacklar kroniska sjukdomar. Ett bolag att hålla ögonen på...Lyckat till1 https://sidekickhealth.com/

Deversify

Bolaget Deversify från UIC erbjuder prototyputveckling av innovationer och idéer inom mobil hälsa.  Ett exempel är produkten Acetrack där användaren kan följa förändringar i...

Ett verktyg för kliniska prövningar…

Pharma Consulting Group (PCG) vid UIC, Uppsala Utvecklar och marknadsför mjukvarubaserade verktyg för kliniska prövningar och patientregister till läkemedelsindustrin samt till hälso- och sjukvård....

Cadess, bolaget för prostata

Cadess är ett bolag från UIC i Uppsala som erbjuder ett molnbasera beslutsstödsystem – CADESS - vid diagnos och prognos av vävnadsprover från prostata.

Frisq, bolaget som ökar informationen för individen och dess anhöriga

FRISQ, som arbetar med att ge individer och deras anhöriga bättre verktyg och ökad hälso- och sjukvårdsinformation. FRISQ Care möjliggör för vården att planera och...

Medfilm hjälper sjukvården att kommunicera operationsinformation till patienter

Medfilm hjälper sjukvården att kommunicera operationsinformation till patienter, Inte mindre än 14 kliniker har anslutit sig till MedFilm under 2017! Samtliga nyttjar numera deras IT tjänst...

Flow Neuroscience – Bolaget som ska bota depression

Bolaget som utvecklar medicineringsfri behandling som hjälper individer att ta itu med både de fysiska och psykiska elementen i depression.  Den stimuleringsteknik de använder har starkt...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -