Hon vill lindra människors lidande

0
20

Hennes motivation att forska om psykisk ohälsa och smärta grundar sig i att hon vill bidra till att lindra människors lidande och påverka deras hälsa till det bättre. Genom mångårigt arbete och omfattande forskning befordras nu Nóra Kerekes till professor i medicinsk vetenskap inriktning psykiatri vid Högskolan Väst.

Grattis till din befordran – hur känns det?
Känslan i mig är stolthet över den vägen som tog mig hit och ödmjukhet inför uppdragen och utmaningar som kommer att komma i framtiden. Min befordran ger mig större möjlighet att påverka mitt fält och är självklart också en stor bekräftelse på mina insatser.

Berätta kort om din forskning!
Min forskning är inom fältet psykiatri med tre distinkta grenar. Den första fokuserar på kulturspecifika risk- och skyddsfaktorer av substansmissbruk och aggressivt antisocialt beteende hos tonåringar. Det är ett ganska stort internationellt projekt som idag inkluderar samarbete mellan Sverige, Marocko, Tyskland, Serbien, Kroatien, Frankrike, Namibia och Egypten.

Den andra grenen är ett så kallad ”translationellt psykiatriskt projekt”, där vi samarbetar med laboratorier i Frankrike och Spanien där smärta och neuroinflammation studeras i djurmodeller av psykiatriska sjukdomar. Här i Sverige (NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset) samlar vi kliniska data om smärta från barn och ungdom med psykiatriska problem.

Den tredje grenen och intresset fokuserar på integrerad vård och komplementärmedicinska behandlingsmetoder, som till exempel yoga och akupunktur, av psykisk ohälsa.

Vad intresserar dig med just detta forskningsfält?
Min motivation bakom att forska om psykisk ohälsa och även smärta var, och är, att jag vill lindra människors lidande. Jag började samla kunskap om den biologiska delen av psykisk hälsa/ohälsa och jag har studerat, och undervisat i, neurobiologi, genetik och biokemi. Sedan byggde jag på denna kunskap när jag började studera miljöns effekt (sociala, psykologiska och kulturella faktorer) på vår mentala hälsa. Efter över 25 års lärande och forskning inser jag själv, och lär ut till mina studenter, hur viktigt det är att ha en holistisk syn på människan.

Ser du något nytt område du vill ta dig an att forska kring i framtiden?
Att kunna forska om kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa är ganska nytt och spännande för mig. Jag hoppas också att vårt smärta-projekt hos barn och ungdomar med psykiatriska problem, blir lyckat och att vi de närmaste 10 åren kan presentera spännande nya resultat och kanske även behandlingsmetoder. Forskning om komplementär medicin och integrerad vård ingår också i min fortsatta plan.

Kontakt: nora.kerekes@hv.se, 0520-22 39 06

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here