Gendoktorn hjälper dig med prostatacancertest och Farmakogenetiktest!

0
35
Prostatacancertest

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening, dvs testning av stora befolkningsgrupper. En starkt bidragande orsak har varit osäkerheterna med tillhörande tolkningssvårigheter i det test (PSA) som hittills varit det dominerande laboratorieprovet. I olika delar av världen har därför andra prover tagits fram i syfte att nå högre noggrannhet.

Ett sådant test är framtaget på Karolinska Institutet och kallas Stockholm-3. Testet består av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer. Hos oss ingår dessutom i provkostnaden ett rådgivande möte med läkare, provtagning samt återrapportering av provresultat.

Farmakogenetik

Ett farmakogenetiskt test hjälper dig att göra din medicinering mer anpassad och personlig. Detta gäller t ex vanliga läkemedel såsom hjärt- och blodtrycksmediciner, smärtstillande substanser, antidepressiva läkemedel, etc. Testet kan avgöra om ett specifikt läkemedel fungerar väl eller sämre för dig. Detta är ett sätt att minimera obehag, skada och kostnader som orsakas av felaktig medicinering. test hjälper dig att göra din medicinering mer anpassad och personlig. Detta gäller t ex vanliga läkemedel såsom hjärt- och blodtrycksmediciner, smärtstillande substanser, antidepressiva läkemedel, etc. Testet kan avgöra om ett specifikt läkemedel fungerar väl eller sämre för dig. Detta är ett sätt att minimera obehag, skada och kostnader som orsakas av felaktig medicinering.

http://www.gendoktorn.se/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here