Nytt samarbete mellan Lundaforskare och Novo Nordisk banar väg för storskalig cellterapi mot Parkinsons sjukdom

0
13
Ett av världens största läkemedelsbolag, Novo Nordisk, startar ett nytt stamcellsprogram för behandling av Parkinsons sjukdom i nära samarbete med forskare vid Lunds universitet.

Professor Malin Parmar och hennes forskargrupp vid Biomedicinsk centrum, Lunds universitet, har under de senaste tio åren bedrivit framgångsrik grundforskning med klinisk relevans för Parkinsons sjukdom. De har utvecklat en helt ny metod för att få stamceller att utvecklas till dopaminproducerande nervceller, som kan transplanteras till hjärnan på Parkinsonpatienter som har för låga nivåer av signalämnet dopamin. Novo Nordisk initierar nu ett samarbete med Malin Parmar och hennes nära medarbetare Agnete Kirkeby och Anders Björklund vid Lunds universitet, gemensamt med det svenska biotechföretaget Biolamina i Stockholm, med sikte på att utveckla en ny stamcellsbaserad behandlingsmetod för Parkinson sjukdom.

Novo Nordisk driver sedan tidigare ett stamcellsprogram för behandling typ 1-diabetes med sikte på att inleda kliniska prövningar inom de närmaste åren. Nu vidareutvecklar det internationella läkemedelsbolaget sitt engagemang för stamcellsbaserade terapier även mot andra allvarliga kroniska sjukdomar. Ett av dessa projekt baseras på forskningen från Malin Parmars grupp vid Lunds universitet.

– Vi har utvecklat en effektiv och stabil process för att få fram förstadier till dopaminproducerande nervceller från embryonala stamceller med syfte på att ersätta de dopaminproducerande nervceller som gått förlorade hos patienter med Parkinsons sjukdom. Vi har i våra djurförsök visat att cellerna överlever under lång tid efter transplantation till hjärnan och att de fungerar lika bra som hjärnans egna dopamin-neuron. Utmaningen med att använda stamceller som behandling vid Parkinsons sjukdom är att försäkra sig om att man effektivt och säkert kan producera precis den celltyp som behövs samtidigt som man måste ha en minimal kontaminering av oönskade celler. Det är detta som vi lyckats med i vår forskning säger Agnete Kirkeby.

– För att utveckla en terapi som i framtiden kan nå patienter världen över krävs ekonomiska resurser, expertis inom regulatoriska frågor på en global nivå, resurser och expertis för att genomföra kliniska prövningar, och en infrastruktur som möjliggör storskalighet och kommersialisering. Allt detta erbjuds vi nu genom samarbetet med Novo Nordisk och vi är mycket glada att en ha dem som partner för att driva vår forskning vidare i kliniska studier, säger Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap och forskargruppsledare.

Novo Nordisk storsatsning på stamceller och deras beslut att bredda sig utanför diabetesområdet öppnar nya möjligheter för stamcellsforskarna i Lund och betyder att den behandlingsmetod som nu är under utveckling vid Lunds universitet ges maximala förutsättningar att bli en behandling tillgänglig för patienter världen över.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here