Förebyggande insatser för blivande föräldrar och barn ger hälsovinster för både barn och mödrar och kan minska kostnaderna i hälso- och sjukvården.

0
13

Forskare från Uppsala respektive Umeå universitet har jämfört Västerbottens Salut-satsning med ordinarie hälso-och sjukvårdsinsatser för blivande mödrar och barn upp till två års ålder innan Salut spreds till alla hälsocentraler. Studien baseras på registerdata för mödrar och barn i Västerbotten samt kostnadsberäkningar för Salut-satsningen och rutinmässig hälso- och sjukvård.

Resultaten visar att Salut är effektiv och ger hälsovinster för mödrar och barn. Gravida som deltagit har behövt mindre vård och deras barn har ett högre värde på Apgarskalan (skalan används efter förlossningen för att snabbt bedöma hälsotillståndet hos ett nyfött barn, ju högre värde desto bättre).

Minskar kostnaderna för hälso- och sjukvård

Jämfört med de totala kostnaderna under graviditet, förlossning och barnets första dagar (cirka 60 000 kronor) är kostnaden för Saluts hälsofrämjande och förebyggande insatser låg (2 679 kronor per barn) och kan minska hälso- och sjukvårdskostnaderna på längre sikt.

– Vi har under alla år fått frågan vad Salut-satsningen har för effekt och tidigare har vi inte kunnat uttala oss om det, men med den här studien kan vi göra det. Salut har bevisad effekt och ger positiva resultat vilket känns glädjande, säger Eva Eurenius, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

Fortsatta studier för en bättre folkhälsa

Syftet med Salut är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under uppväxten, med början redan under graviditeten. Syftet är även att utveckla metoder för att kunna studera och följa upp hälsan och levnadsvanorna hos barn och ungdomar.

Forskargruppen fortsätter att följa de långsiktiga resultaten av Salut-satsningen i förhållande till de folkhälsopolitiska målen: maximera folkhälsan, få nytta för pengarna och minska ojämlikheter i hälsa.

Ger tillbaka till verksamheten

Genom Salut-satsningen stärks befintliga insatser i hälso- och sjukvården och nya utvecklas för olika åldersgrupper. Allt för att förebygga ohälsa och främja trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

– Resultaten blir vårt sätt att ge tillbaka till verksamheten och stärka dem att fortsätta på den inslagna vägen med Salut och dess hälsofrämjande och förebyggande arbete för föräldrar och barn, säger Eva Eurenius.

Resultaten från studien presenterades för verksamheten under landstingets Salutdagar. Salutdagarna är en utbildningsdag för dem som arbetar inom barnhälsovård, på familjecentral, folktandvård, mödrahälsovård och öppen förskola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here